Ovdje se mogu vidjeti naše divovske bundeve i tikve, najveće i najteže u Hrvatskoj!

Sve ove navedene bundeve su uzgojene, rasle u "Fantasy tikve i bundeve" vrtu i vagane na "Fantasy tikve i bundeve weigh-off" vaganju u Viškovcima (kod Đakova), vlasnik i uzgajivač navedenih bundeva Tomislav Đurđević.

2016.

Službeni rezultati za 2016 godinu s jedinog legitimnog i priznatog vaganja divovskih bundeva, tikvi i ostalog divovskog povrća u Hrvatskoj.

U 2016 god. u Hrvatskoj nije bilo divovskih bundeva (bila je jedna veća koja je rasla bez njege zahvaljujući vremenskim uvjetima, samo za ukras, te nije vagana), ali bilo je drugih kategorija!

 

Najteža i najveća tikva - Pelota gourd (Lagenaria siceraria)- u 2016 god. 38,7 kg, službeni hrvatski rekord 

Najteža i najveća tikva -Bushel gourd (Lagenaria siceraria)- u 2016 god. 56,5 kg

Najteža rajčica u 2016 god. 1,7 kg

Najteža i najveća "Field pumpkin (Cucurbita pepo)" bundeva u 2016 god. 23,5 kg

Vlasnik i uzgajivač navedenog Tomislav Đurđević.

2015.

Službeni rezultati za 2015 godinu s jedinog legitimnog i priznatog vaganja divovskih bundeva, tikvi i ostalog divovskog povrća u Hrvatskoj.

Najteža i najveća bundeva u 2015 god. 426 kg

Druga po težini bundeva u 2015 god. 391 kg  10% light

2014.

Najveća i najteža bundeva ikada uzgojena u Hr., 2014 god. 634 kg, vlasnik i uzgajivač: Tomislav Đ.

Druga po veličini i težini bundeva u Hr. u 2014 god. 449 kg i još jedna na istoj biljci 232 kg

2013.

Najveća i najteža bundeva u 2013 god.  ≈ 535-550 kg (približna procjena)