"Fantasy tikve i bundeve" - je privatna internet stranica o našem vrtu, tikvama i bundevama, "Fantasy tikve i bundeve weigh-off" vaganju i dr., te je vezana uz navedeno.

Viškovci, Republika Hrvatska. Od 2009. god.

"Fantasy tikve i bundeve"

Viskovci, Republic of Croatia. Since 2009.


E-mail: ukrasnetik@gmail.com

 

 

Pravila korištenja

 

"Fantasy tikve i bundeve" zadržava pravo da u bilo koje vrijeme, bez prethodne najave, ažurira ili izmjeni podatke na svojoj web stranici, te bilo kojeg uvjeta ili propisa u bilo koje vrijeme.

Dokumenti, slike, fotografije i slično objavljeni na ovoj web stranici ne smiju se kopirati i reproducirati ili na bilo koji način distribuirati bez izričitog pisanog pristanka i odobrenja i samo su za individualnu upotrebu te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava.

Zabranjeno je objavljivati, reproducirati, izmjenjivati, kopirati i distribuirati na bilo koji način sadržaje s ove web stranice, što je regulirano zakonima.

 

 

Literatura:

(*) How to grow Squashes & Pumpkins, R. Bird, SouthwaterbooksThis site was created with Jimdo!

Anyone can make their own website with Jimdo -- easily and for free! Choose templates, click to customize, add content in just seconds. It's that simple!
Sign up for your own free website at www.jimdo.com and get started right away.